אבחון ילדים ותינוקות

בתהליך האבחון וההערכה, בכל גיל – משתמשים במגוון כלים, חלקם פורמליים וחלקם לא פורמליים (התרשמות קלינית, תצפית, או שימוש במבחנים השלכתיים) כדי לקבל תמונה תפקודית של הפרט בתחומים אותם בודקים.

בהתייחס לתינוקות, פעוטות וילדים צעירים – תהליך ההערכה עושה שימוש במגוון של כלים המיועדים לתאר בצורה הטובה ביותר את תפקודו של הילד בתחומי ההתפתחות.

כלים לא פורמליים לאבחון:

  • ראיון הורים או אינטייק – זהו ראיון מובנה או מובנה חלקית אשר נערך עם ההורים, לרוב שלא בנוכחות הילד, ומטרתו לאסוף רקע משפחתי וכן רקע התפתחותי של הילד.
  • תצפית בילד – התבוננות בילד בזמן משחק חופשי
  • תצפית בדיאדה – התבוננות בקשר שבין ההורה והילד ללא התערבות
  • תצפית והערכה דרך משחק – התבוננות במשחק עצמאי של הילד, במשחק של הילד עם ההורה, ובמשחק של הילד עם הבודק/ת. התצפית יכולה להיות מובנית ומקודדת או יכולה להוות רק התרשמות ממשחקו של הילד
  • דו”ח גננת – קבלת מידע מהגננת לגבי תפקודו של הילד בגן בתחומים שונים וכן התרשמות שלה לגבי הצרכים וההתערבות הנדרשת לקידומו.
  • מבחנים השלכתיים – ההנחה על פיה עולמו הפנימי של הילד יבוא לידי ביטוי בתגובותיו לגירויים חזותיים (תמונות, גירויים חזותיים מופשטים) או דרך ציור מקבלת תוקף (סובייקטיבי) בפרשנות של תגובות אלה.

כלים פורמליים:

  • מבחנים מתוקננים – מבחנים שיש להם תוקף ומהימנות, כלומר – פותחו על מנת לבדוק את הכישורים והמיומנויות בתחום זה או אחר והורכבו בצורה שהיא תקיפה ומהימנה סטטיסטית. למבחנים אלה יש נורמות וניתן לבדוק היכן הילד שעובר הערכה או אבחון נמצא ביחס לאוכלוסיית הילדים בני גילו. במבחנים אלה מתקבלים ציונים (ציוני תקן) בתחומים שונים, וכן מתקבל ציון כללי המתאר את התפקוד ההתפתחותי, הקוגניטיבי, השפתי, המוטורי או אחר של הילד. על פי ציונים אלה והציון הכללי יכולות להתקבל החלטות לגבי מסגרת חינוכית מתאימה, התערבות וטיפול בתחום זה או אחר ו/או אבחנה. כלים לדוגמא שעושים בהם שימוש באבחון תינוקות: ביילי-3, Mullen, ובפעוטות וילדים בגיל הרך: וויפסי (WPPSI), סטנפורד בינה וכד’.
  • ראיונות ושאלונים מובנים – שאלונים שנבנו על מנת לבדוק בצורה מתוקננת (כלומר, שנבדקה סטטיסטית והיא תקיפה ומהימנה) ומובנית, תפיסות, עמדות, וקונספציות של אדם ביחס לעצמו (שאלונים לדיווח עצמי) וביחס לאחר (למשל: שאלונים שהורים ממלאים ביחס לילדיהם או גננות ממלאות ביחס לילדים בגן). מתוך השאלון או הראיון מתקבל פרופיל המתייחס לאספקטים שונים בהתנהגות, בחיברות, בהתנהלות ובתפקוד של הילד בתחומי הלמידה, הקוגניציה, הקשב, המוטוריקה, תפקודי היום יום וכד’. שאלונים שמשתמשים בהם עבור תינוקות וילדים צעירים: CBCL – שאלון הבודק תפקוד רגשי-התנהגותי-חברתי, ויינלנד – ראיון הורים המתייחס להסתגלות של הילד בתחומי התקשורת, חיברות, תפקודי יום יום ומוטוריקה, ועוד.
  • מבחנים לבדיקות ממוקדות – אבחונים אשר מטרתם לשלול או לקבל אבחנה ספציפית, למשל, אבחונים בתחום האוטיזם כמו: אדוס (ADOS) או ADI (ראיון הורים) וכד’.